หจก.ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค
หจก.ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค
หจก.ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค
บริษัท ในเครือ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค
 ลิ้งติดต่อพันธมิตร

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค,รับทำ,พรบ.รถ,ประกันรถประเภท1,2,3,2+,3+,ประกันอัคคีภัย,ประกันขนส่ง,ประกันเบ็ดเตล็ด,ตรวจสภาพรถยนต์,รถจักรยานยนต์,ทันสมัย สดวก เร็ว บริการด้วยใจ ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296,0828867839, สนง.056900487

ข่าว,หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค

สนง.ตรอ.อำนวยโชค

สนง.ตรอ.อำนวยโชค รับตรวจสภาพรถยนต์,รถจักรยานยนต์,ทันสมัย สดวก เร็ว บริการด้วยใจ ติดต่อสอบถาม,นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296,0828867839, สนง.056900487

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค,รับทำ,พรบ.รถ,ประกันรถประเภท1,2,3,2+,3+,ประกันอัคคีภัย,ประกันขนส่ง,ประกันเบ็ดเตล็ด,ตรวจสภาพรถยนต์,รถจักรยานยนต์,ทันสมัย สดวก เร็ว บริการด้วนใจ

ข่าว,หจก.ปั๊มอำนวยโชค

ประกันรถประเภท1,2+,3,3+ราคาถูก

fjrigjwwe9r1ShopProduct: ShopProduct_FullDetail

ประกันรถประเภท1,2+3+ราคาถูกพิเศษ ช่วงภัยโควิดและเศษกิจตกต่ำ พร้อมแล้วดูแล่ให้คำปรึกษาตลอดอายุกรมธรรม ติดต่อเรา0849909296

ประกันรถประเภท1ราคา9,000บาท

  

ประกันรถราคาถูกMSIGประเภท1เริ่มที่9,000บาท ทุน100,000บาทสอบถามเพิ่มที่ 084-999296,082-8867839

ประกันรถประเภท1ราคา9,000บาท

ประกันรถราคาถูกAIGประเภท1เริ่มที่9,000บาท ทุน100,000บาทสอบถามที่ 084-999296,082-8867839

ประกันภัยรถยนต์ออกมาตรการบรรเทาภัยโควิด-19ระบาด

ประกันภัยรถยนต์ออกมาตรการบรรเทาภัยโควิด-19 ระบาด ประกันภัยมีมาตรการณ์เพื่อบรรเทาให้ผู้ที่ต้องทำประกันภัย จ่ายเบี้ยประกันรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ยุคโควิด-19 ระบาด

บริการของหจก.ป้๊มอำนวยโชค

พรบ.รถทุกประเภทฯ พรบ.รถทุกประเภทฯ

พรบ.รถ,หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค,รับทำ,พรบ.รถทุกประเภท,ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม0849909296,0828867839

ประกันรถประเภท1 ประกันรถประเภท1

ประกันรถประเภท1,รับผิดต่อบุคคลภายนอก,รถยนต์รถเรารถคู่กรณี,รถสูญหาย รถไฟไหม้ อุบัติเหตุส่วนบุคคล,ค่ารักษาพยาบาล,ประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถประเภท 2 ประกันรถประเภท 2

ประกันรถประเภท 2,ทางเลือกคนใช้รถน้อยประหยัด คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันรถประเภท 3 ประกันรถประเภท 3

ประกันรถประเภท3 คุ้มครองรถ ทรัพย์สินท์ คู่กรณี, รับผิดแทนเรา ให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ไม่ซ่อมรถเรา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ประกันรถประเภท 5,(2+,3+) ประกันรถประเภท 5,(2+,3+)

ประกันรถประเภท2+3+หรือชั้น2+3+และหรือ2พลัส3พลัสบางแห่งเรีบกประเภท5 มีให้เลือกหลายบริษัทพร้อมดูแล่ตลอดอายุกรมธรรม

ประกันอัคคี(ไฟ)บ้าน,โรงงาน,ร้านค้า,ที่พัก ประกันอัคคี(ไฟ)บ้าน,โรงงาน,ร้านค้า,ที่พัก

ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค รับทำประกันอัคคีภัย

ประกันเบ็ดเตล็ด ประกันเบ็ดเตล็ด

การประกันเบ็ดเตล็ดมี4หมวด 1.การประกันภัยทรัพย์สิน 2.การประกันภัยความรับผิดชอบ 3.การประกันภัยความรับผิด 4.การประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันขนส่ง$มารีน ประกันขนส่ง$มารีน

ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค รับทำประกัน ขนส่ง$มารีน>ประกันขนส่งสินค้าหรือประกันสินค้า

ตัวแทนรับติดตั้งGPS ตัวแทนรับติดตั้งGPS

ตัวแทนจำหน่าย หจก.ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค ตัวแทนจำหน่าย และรับติดตั้งGPS ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม

ข่าว,ประชาสัมพันธ์

สวนหลังตรอ.อำนวยโชค สวนหลังตรอ.อำนวยโชค

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค ยินดีต้อนรับ ด้านหลังตรอ.มีล้มไม้ ท่านสามารถ พักผ่อน ชมสวน หลังตรอ.อำนวยโชค ไต้ล่มไม้ หลายชนิด ตามสบาย

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

สนใจจะทำประกัน ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทิพยะประกันภัยหรือเอเชียประกันภัยติดต่อสอบถามที่หจก.ปั๊มอำนวยโชค

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หจก.ปั๊มอำนวยโชค ,ตรอ.อำนวยโชค ความพร้อรับมือเบื่องต้น

ข่าว,ประชาสัมพันธ์,งานกิจกรรม

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค ยินดีตรวจรถให้ท่านฟรี ๆ ตลอดทั้งปี ท่านจะตรวจสอบรถเมื่อไร วัน เวลา ไหน ขอเป็นเวลาทำการ

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)มี รย.1,รย.2,รย.3,ร12

วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค

หจก.ปั๊มอำนวยโชค เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เปิดเวลา 7.00 น.ถึง 18.00 น.(หากมีธุระด่วนหรือมีงานด่วนสามารถติดต่อได้ตลอด

ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นทั่วไปประกันภัยภาคสมัคร ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อม

หจก.ปั๊มอำนวยโชค/ตรอ.อำนวยโชค

ผู้รับใบอนุญาติ นายช่าง พนักงาน ตรอ.อำนวยโชค