ติดต่อลิ้งพันธมิตร คำนวนค่าภาษี,พรบ,ตรวจ,รถ  ตรวจสอบภาษีรถกรมขนส่ง

ประกันภัยในเครือปั๊มอำนวยโชค

  

  บริษัทประกันภัยในเครือปั๊มอำนวยโชค(บริษัทรับงานเรา)

ริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โทรศัพพ์; 0-2100-9191 สาขาพิจิตร  0-5665-6033 0847511423  แฟ็กซ์ 0-2643-0293-4 

 บริษัทเอ็นป้ามาเก็ตติ้งจำกัด   347/132 ไดมอนด์รัชดาเพลส 1 ถ.รัชดาภิเษก32แขวงจันทรเกษม  เขตุ จตุจักร กทม ฯ 10900 โทร 029390963 แฟร์ก029391270

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ : 63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310โทรศัพท์ : 0-2239-2200 โทรสาร : 0-2239-2049CallCenter : 1736  พิกัด : N13.761424, E100.570803

บริษัทโตเกียวมารีนประกันประเทศไทยจำกัดมหาชน)เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 44 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120โทรสำนักงานใหญ่ : 02-686-8888 พิษณุโลก055-224546 แฟกซ์026868601-2

 เอ็มเอสไอจี ประเทศไทย  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0 2788 8888

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110. 0 2648 6666

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

26/5-6  อาคารอรกานต์  ชั้น 2  ถนนชิดลม  ประทุมธานี  กทม.

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพพ์; 0-2239-1557 สาขาพิษณุโลก 055-333370-8  สาขาพิจิตร 0864491084  แฟกซ์:0-2246-1040-1

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240ทรศัพท์ : 02-378-7000 ต่อ 8121-2 , โทรสาร : 02-377-3322 ,


 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง ดี2 และ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : +66 2638 9000   โทรสาร :+66 2638 9030     

 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพพ์;   0-2247-9261,   022476570  แฟกซ์: 0-2247-9260,026424454 เมล์ : contact@indara.co.th

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ เเขวงลุมพิรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330ทรศัพพ์;  02-8693399 แฟกซ์  02-2505277  เมลย์ care@asiainsurance.co.th

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310โทรศัพพ์;  02-788 8888   สาขานครสวรรค์   056-225045   แฟกซ์::02-318 8550

บริษัท แอลวเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 14,15,16,17,19 อาคารจัดมินซิตี้ เลขที่ 2  ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110โทรทรัพพ์ 026616000  ต่อ รับประกัน 1256 ,1471, แฟร์ก 026652728

 

 บริษัท ทูนประกันภัย  จำกัด (มหาชน )เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ. กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02-769-9800 โทรสาร: - 

 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน )295  อาคารมิตรแท้ประกันภัย   ถนนสี่พะยา แขวงสี่พะยา เขตบางรัก   กรุงเทพ ฯ 10500โทรทรัพพ์  02 640 7777  แฟกร์  026407790

 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร10800(02)9114567 , (02)9114488 (02)9114477

 

 บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน )

 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310โทรศัพพ์;   02-728-9888  แฟกซ์: 02-728-9889  เมล์promise@promiseins.com

 SEI - บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 1050 
โทรศัพท์: 1726 เวลา 8:30 - 17:00 โทรสาร: 0-2237-7409 

 TIC - บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ. กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2613-010 โทรสาร: 0-2652-2870-2 

 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ. กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2022-1111 โทรสาร: 0-2022-1122-3 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-40000-2290-333

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ ชั้น 25 - 27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาฯ 20) ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 โทรศัพท์ 02-68-77777       แฟกซ์  02-68-77700   เวปไซต์ : www.upp.co.th  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

   
   

 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน