ติดต่อลิ้งพันธมิตร คำนวนค่าภาษี,พรบ,ตรวจ,รถ  ตรวจสอบภาษีรถกรมขนส่ง

ความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์

  ศูนย์บริการปั๊มอำนวยโชค"บริการรับทำประกันภัยรถ ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์นั้นจะมีสองแบบด้วยกัน คือ

1.  การประกันภัยรถภาคบังคับ หรือที่เราเรียกว่าประกันภัย พรบ.รถ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ประกันภัยภาคบังคับนี้  กำหนดให้รถทุกคันที่วิ้งบนถนนหรือรถที่กฎหมายกำหนดให  ต้องทำพรบ.แบบนี้เรียกว่าประกันภัยภาคบังคับ 

2.  ประกันภัยภาคสมัครใจ  คือประกันภัยที่ซื้อเพิ่มจากประกันภันพรบ.หรือที่เรียกว่าประกันภัยประเภทที่ 1, ประกันภัยประเภทที่ 2,  ประกันภัยประเภทที่ 3 , ประกันภัยประเภทที่ 4  ประกันภัยประเภทที่ 5 ประกันภัยภาคสมัครใจนี้ กฎหมายไม่บังคับทำ จะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้  แล้วแต่เจ้าของรถ แต่เจ้าของรถหลายคนได้ทำไว้เพราะประกันภัยภาคสมัครใจมีความคุ้มครองสูงก่าวประกันพรบมาก เจ้าของรถที่ออกรถใหม่และรถที่ใช้งานมากหรือรถที่มีอัตราเสี่ยงสูงวิ้งมากจึงควรทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้  

ที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัด ให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

    เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือน ร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 บรรยายแผนการตลาด ศรีกรุงโบรคเกอร์ โดยเฮียศรีกรุง


 
ศูนย์บริการปั๊มอำนวยโชค 
115/1 หมู่ 2 ตำบล คลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร 056-900487  แฟกซ์ 056-900465  โทร ตรอ.056-900445 
 
ติดต่อโดยตรง 24 ชั่วโมง 
  คุณอำนวย ศรีฉิม  
  มือถือ 084-9909296 , 0828867839 , 0805056712  
   อิเมลล์   a_hmog@amnauichok.com ,   kamnaui@gmail.com   amnaui2012@hotmail.com
 
 เว็ปไซร์ www.amnauichok.com  

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ความรู้ พ ร บ ประกันภาคบังคับ

ความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์