ติดต่อลิ้งพันธมิตร

วิธีตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย

 

วิธีตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย

คริกดูที่รูป