ติดต่อลิ้งพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ2 คำนวนภาษี/บริการตรอ.1

ภาพ เป็นเกียติกับ สนง.ตรอ.อำนวยโชค

 ภาพ เป็นเกียติกับ สนง.ตรอ.อำนวยโชค 

ด้วยความเคารพ

 

นายวัฒนา พัทรชนม์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ฝ่ายวิขาการ 

ภาพรองอธิปดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายวิชาการ นายวัฒนา พัทรชนม์ ตรวจเยี่ยม สนง.ตรอ.อำนวยโชค เมี่อวันที่ 18/05/2556  โดยมี นายสมัย  แก้วศรีหาวงศ์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับพร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดพิจิตร และนายอำนวย ศรีฉิม ผู้จัดการ สนง.ตรอ.อำนวยโชค

 

  ศูนย์บริการปั๊มอำนวยโชค

115/1หมู่ 2 ถ.พิจิตร-สามง่าม ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร 056-900487,ตรอ.056-900445,แฟร์ก 056-900465


ติดต่อ24ชั่วโมง

 นายอำนวย ศรีฉิม

โทรมือถือ 084-9909296,082-8867839, 080-5056712

อิเมลล์ info@onchok.com , a_hmog@amnauichok.com

เว็ปไซร์ www.onchok.com , www.amnauichok.com