ติดต่อลิ้งพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ

ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
หจก.ปั๊มอำนวยโชค/ตรอ.อำนวยโชค(นายอำนวย ศรีฉิม)
ที่อยู่
115/1 หมู่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 (ถนนพิจิตร-สามง่าม)
เบอร์โทรศัพท์
056-900487 , 056-900445
เบอร์มือถือ
0849909296,0828867839
เบอร์แฟ็กซ์
056-900465
อีเมล์
a_hmog@amnauichok.com , info@onchok.com
เว็บไซต์
www.amnauichok.com
 แผนที่