ติดต่อลิ้งพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ2 คำนวนภาษี/บริการตรอ.1

ประกันอัคคี(ไฟ)บ้าน,โรงงาน,ร้านค้า,ที่พัก

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

 

เจ้าพระยาประกันภัยอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากไฟไหม้หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้เช่น ภัยน้ำท่วม,ภัยลม,พายุ,ภัยระเบิดเป็นต้นซึ่งการประกันอัคคีภัยนี้สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่มีการใช้งานในทุกๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นแต่เพียงกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแยกออกไปต่างหาก ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินจากภัยพื้นฐานต่างๆดังนี้ 

         1.ไฟไหม้          
         2.ฟ้าผ่า      
         3.แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว   

         4.ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มเติมที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความเสียหายจาก

        1.   ไฟไหม้
        2.    ฟ้าผ่า
        3.   แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

        นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อการคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยระอุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการระเบิด ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากไฟป่า ภัยจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องเย็น ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ให้ความคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือภัยอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การประกันอัคคีภัยหรือการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของสถานประกอบธุรกิจนั้น และทำให้ธุรกิจหยุดชะงักลงในระหว่างที่ต้องหยุดทำการซ่อมแซม โดยผู้เอาประกันจะได้รับการชดใช้สำหรับการสูญเสียกำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการดำเนินงานตลอดจนค่าใช่จ่ายประจำ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือนประจำที่ธุรกิจยังต้องจ่ายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานประจำ และภาระผูกพันทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างที่ธุรกิจหยุดชะงักจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้

 

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

 

ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครอง กรณีที่เกิดไฟไหม้ หรือภัยอื่นๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะมีผลต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกัน เช่น สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสต๊อกสินค้า ฯลฯ

 

ความคุ้มครองพื้นฐาน

 •  
  บ้านที่อยู่ อาศัย คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ
 •  
  ธุรกิจ คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า

 

รายละเอียดในการเช็คเบี้ย    

 •  
  พื้นที่ใช้สอย
 •  
  จำนวนชั้น
 •  
  ลักษณะตัวอาคาร
 •  
  ลักษณะการใช้สถานประกอบการ 
 •  
  ที่ตั้งทรัพย์สิน 
 • ทุนประกัน

 

รายละเอียดในการแจ้งงาน

 •  
  ชื่อผู้เอาประกัน
 •  
  ที่อยู่/ที่ตั้งทรัพย์สิน
 •  
  เลขบัตรประชาชน
 •  
  วันเดือนปีเกิด

 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 •  
  บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัย
 •  
  ธุรกิจขนาดย่อม เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน คลินิค สปา ร้านเสริมสวย โรงพิมพ์
 •  
  แฟลตหรือหอพัก
 •  
  สำนักงาน
 • โกดังสินค้า ฯลฯ

 ประกันภัยอัคคีภัยสนใจติดต่อสอบถาม 

  ศูนย์บริการปั๊มอำนวยโชค  
  115/1 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-สามง่าม  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  
โทร 056-900487 ,ตรอ.056-900445 , แฟร์ก  056-900465
               
    ติดต่อ24ชั่วโมง    
    นายอำนวย ศรีฉิม    
อิเมลล์   info@onchok.com , a_hmog@amnauichok.com 
   เว็ปไซร์  www.amnauichok.com ,  www.onchok.com  
 


 ความคิดเห็น