ติดต่อลิ้งพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ2 คำนวนภาษี/บริการตรอ.1

ตัวแทนรับติดตั้งGPS

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

 

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,ตรอ.อำนวยโชค

 ตัวแทนจำหน่าย และรับติดตั้งGPS

ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296,0828867839, 

 

พิเศษวันนี้ 11900 บาท รับประกัน 4 ปี 

แถมฟรี เครื่องรูดบัตร

      ฟรี ค่าบริการรายปี ๆ แรก


 GPS

 

 

      ในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือจากรถบรรทุกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรง และสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น ทางทางกรมขนส่งทางบกจึงมีนโยบายให้รถขนส่งติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ เพื่อกำกับดูแลผู้ขับรถขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเครงคัด ตามพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งทางบก ประกาศไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

        ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกที่กำลังจะจดทะเบียนรถใหม่ หรือนำรถไปตรวจสภาพเพือต่อุทะเบียนของกรมขนส่งทางบก ต้องทำการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถพร้อมเครื่องรูดบัตรเพื่อแสดงตัวตน โดยรับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งฯ เท่านั้น

                        ตัวอย่างเครื่องหมายการรับรอง

T1 GPS 

        ประเภทรถตามและข้อกำหนดที่จะต้องติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ

ตามพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งทางบกมีดังนี้

 • รถบรรทุกและรถโดยสาร ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 ทุกคันจะต้องทำการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถให้แล้วเสร็จก่อนนำรถมาขึ้นทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
 • รถบรรทุกและรถโดยสาร ที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ หรือมีการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถแล้วแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกถูกต้องตามข้อกำหนด ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามข้อกำหนด ก่อนการนำรถตรวจสภาพเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ.2560
 •  

ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง

 

 • รถขนส่งวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

 

GPS Van

                                                     

ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่ง

 

 • รถโดยสารสองชั้น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม2558 
 • รถโดยสารทั่วไป  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

 GPS Car

   อุปกรณ์

เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ 1 คัน ประกอบด้วย กล่อง GPS1 กล่องและ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ 1 เครื่องโดยชุดอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

      การอำนวยความสะดวก สถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ผู้ขับขี่สามารถนำรถเข้าไปติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปทั้งในเขตจังหวัด และเมืองหลักใกล้เคียง ระยะเวลาในการติดตั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคัน  

    โดยเจ้าของรถสามารถทำการตรวจสอบตำแหน่ง หรือการทำงานของรถตนเองได้ผ่าน Web Service ให้บริการจากทางบริษัทฯ โดยมีการกำหนด user password ของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน มีความปลอดภัยในข้อมูล และเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งผ่านหน้า web site หรือโทรศัพท์เข้ามาที่ Call Center ของบริษัทฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

รายระเอียดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค)รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPSและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ติดตั้ง GPS

 • รถโดยสารสองชั้น กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559
 • รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560
 • รถลากจูง กำหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2560
 • รถบรรทุกสาธารณะ กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2561
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2562

หลักการทำงานของ TOD GPS สำหรับรถขนส่ง

 • คนขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถหากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
 • เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยัง Server ของ TOD โดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ
 • ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ สามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่ เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8605 หรือ ทางอีเมล gps.approve@gmail.com 

   คำนิยาม   *รถบรรทุก ว่าด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ   

          *รถโดยสาร ว่าด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งรถชั้นเดียว และรถสองชั้น


 ความคิดเห็น